handdator

Visa fullständig version : Årsmöte 29/5 2010Fredrik
2010-04-23, 06:53
Vi kommer den 29/5 kl. 13.00 att öppna ett speciellt forum där vi i styrelsen finns tillgängliga mellan 13.00 och 14.00 för en årsstämma.
Vi har ett antal punkter som medlemmar kommer att få rösta igenom. Varje motion till årsstämman får en egen "Poll" i årsstämme-forumet.

För övriga frågor så finns styrelsen tillgänglig live i årsstämme-tråden i forumdelen.

Alla forummedlemmar kan läsa inlägg i årsmötet, men endast betalande kan rösta och skriva i trådarna.

Har du några motioner till mötet skall de vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets avhållande, dvs lördag 15/5 kl. 13.00.
Skicka in din motion via PM till någon av oss i styrelsen (forumnamn anges för smidig PM-hantering):

- Fredrik
- RobertH
- Andersson
- Björn P
- MarcusMvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Fredrik
2010-04-23, 06:54
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.

3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.

4. Val av två justeringsmän.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

11. Medlemsavgift.

12. Val av styrelsen ordförande.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.

16. Stämmans avslutande.

Vid årsstämman har endast fysiska betalande medlemmar rösträtt, en röst
per medlemsnamn/forumnamn.

Fredrik
2010-04-27, 09:47
Påminner om detta - missa inte möjligheten att vara med och påverka NMCS 8)

Har du några motioner till mötet skall de vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets avhållande, dvs lördag 15/5 kl. 13.00.
Skicka in din motion via PM till någon av oss i styrelsen (forumnamn anges för smidig PM-hantering):

- Fredrik
- RobertH
- Andersson
- Björn P
- Marcus

Jag kommer inom några dagar presentera styrelsens förslag i några olika frågor enligt dagordningen ovan.

Fredrik
2010-05-04, 18:30
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.
Styrelsen föreslår ordförande Fredrik Alexandrow.

3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.
Styrelsen föreslår styrelseledamot Björn P.

4. Val av två justeringsmän.
Styrelsen föreslår styrelseledamöterna Andersson samt RobertH.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
Styrelsen föreslår att styrelse samt revisor ska få fritt medlemsskap under året.

11. Medlemsavgift.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift kommande period fram till nästa årsmöte.

12. Val av styrelsen ordförande.
Styrelsen föreslår omval av Fredrik Alexandrow.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen föreslår följande ledamöter med respektive huvudfunktion inom parentes:
- Marcus (vice ordförande)
- RobertH (kassör)
- Björn P (sekreterare)
- Andersson (ledamot)
- Emely&Robert - Robert (medlemsansvarig).

14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
Styrelsen föreslår Johan Hübner som revisor.

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.

16. Stämmans avslutande.


Vid årsstämman har endast fysiska betalande medlemmar rösträtt, en röst
per medlemsnamn/forumnamn.

Fredrik
2010-05-24, 18:14
Nu på lördag 29/5 2010 är det dags.

Kl. 13.00 kör vi igång 8)

Hobbe
2010-05-24, 18:42
Kommer det att bjudas på virtuell Pucko? :pucko:

Fredrik
2010-05-25, 06:44
Kommer det att bjudas på virtuell Pucko? :pucko:

Jajamen, vi ställer upp en bricka med :pucko: och så får var och en förse sig själv,
alternativt så får var och en skaffa hem det och när symbolen :pucko: visas dricker man helt enkelt en ljuvlig klunk :pucko: :D ;)