handdator

Visa fullständig version : Kallelse: komplettering årsmöte 2015 - 30/9 kl 20:00Fredrik
2015-09-17, 15:42
NMCS styrelse kallar till kompletterande del för att få årsmötet 2015 helt klart. Den 30 september 2015 kl 20:00 öppnar vi en separat del i detta årsmötesforum där ni kan vara med och rösta.
Det var punkterna 7, 8, 9 som återstod då den ekonomska biten inte hunnit färdigställas till årsmötet den 30/7.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

Väl mött på forumet 30/9 kl 20:00!

Styrelsen NMCS