handdator

Visa fullständig version : Kallelse NMCS årsmöte kl 19.00 den 21 maj 2013Björn P
2013-04-19, 13:13
Vi kommer den 21/5 kl. 19.00 att öppna ett speciellt forum där vi i styrelsen finns tillgängliga mellan 19.00 till 20.00 för en årsstämma.

Vi har ett antal punkter som medlemmar kommer att få rösta igenom. Varje motion till årsstämman får en egen "Poll" i årsstämme-forumet.

För övriga frågor så finns styrelsen tillgänglig live i årsstämme-tråden i forumdelen.

Alla forummedlemmar kan läsa inlägg i årsmötet, men endast betalande kan rösta och skriva i trådarna.

Har du några motioner till mötet skall de vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets avhållande.

Skicka in din motion via PM till någon av oss i styrelsen (forumnamn anges för smidig PM-hantering):

- JohanW
- MadeleineO
- Björn P
- Emely&Robert (Robert)
- Scitz0
- GustavO


Mvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Björn P
2013-04-19, 13:14
DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4. Val av två justeringsmän.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och revisorer likt tidigare år skall få fritt medlemskap fram till nästa årsmöte.

11. Medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad fram till nästa årsmöte.

12. Val av styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår KIT som ny ordförande - nyval på ett år

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen föreslår följande styrelseledamöter
MadeleineO, kassör - omval på ett år
Hagatorpet, medlemsansvarig - nyval på ett år
Pierre M, sekreterare - nyval på ett år
Scitz0, teknikansvarig - omval på ett år

Styrelsen föreslår JohanW och Minid som suppleanter.

14. Val av revisor.
Styrelsen föreslår Noel som ny revisor!

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.
Inga propositioner har lagts fram och inga motioner har inkommit.

16. Stämmans avslutande.

Vid årsstämman har endast fysiska betalande medlemmar rösträtt, en röst
per medlemsnamn/forumnamn.

Mvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Björn P
2013-04-19, 13:37
Styrelsen står inför ett generationsskifte och välkomnar därför nya krafter med intresse att engagera sig framöver. En fin ingång i det kan vara att bli suppleant i styrelsen och därmed delta i det arbete som sker "bakom kulisserna" här på forumet. Intresserade? Hör av er till någon i styrelsen snarast (JohanW, MadeleineO, Björn P, Emely&Robert, Scitz0 (& Gustav O))!

MadeleineO
2013-05-01, 17:20
Vår sittande revisor Robert H har lite utlandsplaner så vi behöver anlita en ny revisor. Någon intresserad?

Björn P
2013-05-05, 18:50
Vår sittande revisor Robert H har lite utlandsplaner så vi behöver anlita en ny revisor. Någon intresserad?

Vi ber er betalande medlemmar att höra av er om ni vill vara revisor för det kommande året. I annat fall så måste vi anlita en extern revisor, vilket kostar pengar, och som i slutändan kan leda till höjd medlemsavgift! Intresserade hör därför av sig snarast i denna tråd!

Björn P
2013-05-07, 16:15
Vi ber er betalande medlemmar att höra av er om ni vill vara revisor för det kommande året. I annat fall så måste vi anlita en extern revisor, vilket kostar pengar, och som i slutändan kan leda till höjd medlemsavgift! Intresserade hör därför av sig snarast i denna tråd!

Lyfter forumets viktigaste tråd just nu! Det är kort varsel, så hör av er snarast, tack!

MrCooper
2013-05-19, 18:36
Hej,

Idag på vår träff i Väst så har det diskuterats klubbens vara eller inte.

Vi tycker att det vore tråkigt om klubben inte lever vidare och har troligtvis intressenter till posterna.

Kan vi flytta mötet på tisdag till 19:00?

Björn P
2013-05-19, 19:37
Härligt med engagemang Noel! Kontakta ordföranden Johan Wagréus direkt så får vi se om ni kan komma fram till något!

KIT
2013-05-20, 08:36
Kan tänka mig ett ordförandeskap, kanske kanske maybe maybe

Ace
2013-05-20, 10:42
Ställer Johan W upp som ordförande igen? Såg att KIT var sugen också. Då blir det val eller? Hur går det till? Poll?

MadeleineO
2013-05-20, 13:36
Hey, super! KIT kan inte du även ta ett snack med JohanW, sittande?

(Och måste fråga i denna tråd med, kan vi få en revisorskandidat för kommande år med? Verkligen ingen stor och svår uppgift! PMa mig)

KIT
2013-05-20, 19:29
Jag pratar med Johan!

Björn P
2013-05-20, 19:45
Årsstämman framflyttad till kl 19.00 för att försöka bringa klarhet i styrelseledamotsfrågan.

MadeleineO
2013-05-20, 19:46
Vi har en revisorskandidat: Noel!

Björn P
2013-05-20, 19:53
Dagordningen ändrad då Noel anmält intresse för revisorsposten.

MrCooper
2013-05-20, 20:03
Jag vill föreslå MiniD som suppleant så att vi får in någon mer från Väst.

Björn P
2013-05-20, 20:14
Jag vill föreslå MiniD som suppleant så att vi får in någon mer från Väst.

Har snabbehandlats av styrelsen och ligger nu som styrelsens förslag. Heja region väst!

MadeleineO
2013-05-20, 20:30
Heja!!! :D

Björn P
2013-05-20, 20:54
Boom! Styrelsen föreslår KIT som ny ordförande. Detta kommer bli kanon för NMCS. Tro mig!

Grundaren JohanW blir kvar i styrelsen som suppleant då han besitter ovärderlig NMCS-kunskap.

Minid
2013-05-20, 23:07
Härligt att tiden blev 19 istället !
Jag instämmer med noel , anmäler intresse som suppleant!

Hans-G
2013-05-21, 08:35
Härligt att bemanningen av funktionärsposterna verkar vara löst!

Under mitt lilla besök i Göteborg och fikaträffen med Väst-gänget var det kul att se och höra vilket engagemang det finns bara man möts och eldar på varandra lite. Bra jobbat, klubbkamrater!

Själv ska jag som evenemangsansvarig i min region försöka bidra lite mer för att få våra medlemmar och hangarounds att känna att ett medlemskap i NMCS är ett obligatorium ;) - och så förstås att delta i aktiviteterna... :)

Vi ses över datorerna ikväll! :lam:

GustavO
2013-05-21, 09:27
Underbart att det dykt upp genuint intresse och sug efter att hålla klubben och styrelsearbetet igång.
En eloge till västkusten för omtanken om klubben. Det här blir bra!

Hagatorpet
2013-05-21, 11:22
Hej!
Jag kan du tänka mig gå in som medlemsansvarig, Robert har utlovat bästa överlämningen i mannaminne :) det vill man ju inte missa
Är det en plats som ledarmot i styrelsen då som gäller eller suppleant?
jag hänger på i tåget i vart fall om min hjälp behövs och på den platsen som önskas av klubbens medlemmar:)
klart vi skall leva vidare som klubb :)

Pierre M
2013-05-21, 11:48
Härligt att bemanningen av funktionärsposterna verkar vara löst!

Under mitt lilla besök i Göteborg och fikaträffen med Väst-gänget var det kul att se och höra vilket engagemang det finns bara man möts och eldar på varandra lite. Bra jobbat, klubbkamrater!

Själv ska jag som evenemangsansvarig i min region försöka bidra lite mer för att få våra medlemmar och hangarounds att känna att ett medlemskap i NMCS är ett obligatorium ;) - och så förstås att delta i aktiviteterna... :)

Vi ses över datorerna ikväll! :lam:

Har lite idéer som jag tänkte ta med dig på söndag

Björn P
2013-05-21, 12:20
Den levande legenden Hagatorpet är nu även på förslag att gå med i styrelsen för det kommande året. Härligt är minst sagt ordet!!


DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4. Val av två justeringsmän.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och revisorer likt tidigare år skall få fritt medlemskap fram till nästa årsmöte.

11. Medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad fram till nästa årsmöte.

12. Val av styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår KIT som ny ordförande - nyval på ett år

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen föreslår följande styrelseledamöter
MadeleineO, kassör - omval på ett år
Hagatorpet, medlemsansvarig - nyval på ett år
Pierre M, sekreterare - nyval på ett år
Scitz0, teknikansvarig - omval på ett år

Styrelsen föreslår JohanW och Minid som suppleanter.

14. Val av revisor.
Styrelsen föreslår Noel som ny revisor!

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.

16. Stämmans avslutande.

Vid årsstämman har endast fysiska betalande medlemmar rösträtt, en röst
per medlemsnamn/forumnamn.

Mvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Minid
2013-05-21, 18:00
hur är ni sammankallade idag, via skype?

Styrelsen
2013-05-21, 18:10
Om nån vill Skypea, adda mig: labolen. Vi har en Skype igång!

1. Mötet är öppnat

2. JohanW är vald till ordförande för styrelsemötet.

Styrelsen
2013-05-21, 18:10
3. BjörnP är vald till årsmötessekreterare.

Styrelsen
2013-05-21, 18:11
4. MadeleineO och PierreM är valda till justeringsmän.

Luc!fear
2013-05-21, 18:28
Är mötet över?

Minid
2013-05-21, 18:31
nej det håller på, men logga in på skype och var med i samtalet.

Luc!fear
2013-05-21, 18:49
Har ej skype...

Björn P
2013-05-21, 19:02
5. Röstlängden ansågs vara betalande medlemmar.

Björn P
2013-05-21, 19:03
6. Stämman ansågs ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

Luc!fear
2013-05-21, 19:07
nej det håller på, men logga in på skype och var med i samtalet.Hör er nu på skype men vill ej störa ert samtal...

Hans-G
2013-05-21, 20:28
Eftersom denna tråd fortfarande är öppen tänkte jag föreslå att någon i den nya styrelsen berättar lite om hur snacket gick bland dom som deltog i årsmötet via skype. Genom att flera personer ställt sig till förfogande i sista stund har vi tagit klubben ur en kort men relativt allvarlig kris. NMCS lever vidare och tar sig förhoppningsvis ur den svacka som uppstått.

Kanske vi kan få vår nye ordförande att komma med kungsord..? :)

Och eftersom förslaget till ny bemanning inte ligger kvar i dagordningsdokumentet, så kanske det också går att lägga ut en lista över de valda?

Edit: Upptäckte att förslaget finns kvar i ett citerat inlägg, men en mer officiell variant vore inte fel.. :D

Björn P
2013-05-21, 20:47
Bifogar protokoll från Årsmöte 2013 (där även 2011 och 2012 finns med). Over and out för mig som sekreterare! Det har varit en härlig resa, med en chockstart som ensamt ansvarig för Sverigeträffen och därefter starkt bidragande till hypen kring MINI Cup. Eftersom min andra MINI såldes för snart ett år sedan så har givetvis intresset avtagit och det är därför naturligt att göra en exit.

Hans-G
2013-05-21, 21:39
Bifogar protokoll från Årsmöte 2013 (där även 2011 och 2012 finns med). Over and out för mig som sekreterare! Det har varit en härlig resa, med en chockstart som ensamt ansvarig för Sverigeträffen och därefter starkt bidragande till hypen kring MINI Cup. Eftersom min andra MINI såldes för snart ett år sedan så har givetvis intresset avtagit och det är därför naturligt att göra en exit.Intresset avtagit? :confused: Ja, jo, man kanske kommer till det stadiet nån gång: :woot:

Tack Björn för exceptionell insats under många år - och tack också för snabbprotokollet!

MadeleineO
2013-05-24, 06:11
Topp Björn.