handdator

Visa fullständig version : Kallelse NMCS årsmöte 10/5 2011 kl. 19.00Fredrik
2011-04-10, 07:51
Vi kommer den 10/5 kl. 19.00 att öppna ett speciellt forum där vi i styrelsen finns tillgängliga mellan 19.00 till 20.00 för en årsstämma.
Vi har ett antal punkter som medlemmar kommer att få rösta igenom. Varje motion till årsstämman får en egen "Poll" i årsstämme-forumet.

För övriga frågor så finns styrelsen tillgänglig live i årsstämme-tråden i forumdelen.

Alla forummedlemmar kan läsa inlägg i årsmötet, men endast betalande kan rösta och skriva i trådarna.

Har du några motioner till mötet skall de vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets avhållande, dvs tisdag 26/4 2011 kl. 15.00.
Skicka in din motion via PM till någon av oss i styrelsen (forumnamn anges för smidig PM-hantering):

- Fredrik
- RobertH
- Andersson
- Björn P
- Robert (Emely&Robert)Mvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Fredrik
2011-04-10, 07:57
DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4. Val av två justeringsmän.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

11. Medlemsavgift.

12. Val av styrelsens ordförande.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14. Val av revisor.

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.

16. Stämmans avslutande.

Vid årsstämman har endast fysiska betalande medlemmar rösträtt, en röst
per medlemsnamn/forumnamn. //

Fredrik
2011-04-10, 08:00
Vi återkommer inom en vecka med styrelsens förslag till de olika punkterna på dagordningen.

Fredrik
2011-04-23, 19:25
Beklagar förseningen men här är dagordningen med styrelsens förslag markerade med blå text.
Forumnamnen är markerade inom parentes för tydlighets skull.

DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.
Styrelsen föreslår sittande ordförande Fredrik Alexandrow.

3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.
Ordförande väljer Björn Petersson (Björn P) att föra protokoll på stämman.

4. Val av två justeringsmän.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
Styrelsen anser att stämman utlysts i stageenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och revisorer får fritt medlemsskap fram till nästa årsmöte.

11. Medlemsavgift.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för kommande period fram till nästa årsmöte.

12. Val av styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår Johan Wagréus (Johan W) som ny ordförande att efterträda Fredrik Alexandrow (Fredrik).

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Björn Petersson (Björn P), sekreterare - omval
Madeleine Olsson (MadeleineO), kassör - nyval
Robert Lindholm (Emely&Robert), medlemsansvarig - omval
Fredrik Alexandrow (Fredrik), ledamot - omval
Gustav Olsson (GustavO), suppleant - nyval

14. Val av revisor.
Styrelsen föreslår Robert Hallgren (Robert H) till ny revisor för kommande period fram till nästa årsmöte.

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.

16. Stämmans avslutande.

Fredrik
2011-05-05, 20:40
Påminner om årsmötet nu på tisdag 19.00 - logga in och var med på NMCS årsmöte du med.
Observera att enbart betalande medlemmar äger rätt att rösta.

Styrelsen hoppas på lite större deltagande i år - kan man då vill man och vill man då ska man och ska man då bör man och bör man då...gör man :D

Fredrik
2011-05-09, 19:59
En sista påminnelse även här om årsmötet i morgon kl 19.00 - varmt välkomna!